Dlaczego warto..

Inwestycja w fotowoltaikę się po prostu opłaca

Elektrownie słoneczne (fotowoltaiczne) to nie tylko źródło czystej energii, pozwalające ograniczać emisję dwutlenku węgla, ale także możliwość obniżenia rachunku za energię lub możliwość generowania dodatkowego zysku z oszczędzania energia w tzw. magazynie czyli sieci energetycznej. Na poniższym rysunku przedstawiono ilość wyprodukowanej energii elektrycznej przez instalację o mocy 4,3kWp. wartość rynkowa tej energi wynosi 29,8 x 0,67 zł = 20 zł , jeśli tą energię wykorzystamy w ciągu dnia, co jest mało prawdopodobne, to mamy około 600 zł/m-c wyprodukowanej energii elektrycznej, Jest to bardzo optymistyczne podejście ponieważ taka ilość energii może zostać wyprodukowana tylko w systuacji idealnej bezchmurnej pogody, Zakładamy jednak że instalacja wyprodukuje w ciągu roku około 4 MWh (megawatogodzin) to licząc 0,67 x 4000 = 2680 zł zakładając, że instalacja kosztować będzie w granicach 20 tys zł, okres zwrotu wyniesie około 7- 8 lat, nie zakładając podwyżek cen energii a w tym ceny samą energię, ceny za stawkę dystrybucyjną,oraz wzrostu opłat za akcyzę.

Przykład produkcji dziennej z instalacji o mocy 4,3kWp czerwiec 2019/ źródło e-solarsystem.pl

Energetyka prosumencka
Jest to na chwilę obecną najłatwiejszy w Polsce sposób wykorzystania energii elektrycznej produkowanej w elektrowni słonecznej o mocy do 40 kW (mikro instalacji). Inwestor staje się prosumentem – wytwórcą energii na potrzeby własne. W rozwiązaniu tym wielkość systemu dopasowana jest do zużycia energii, a jego moc nominalna nie jest większa niż przydział mocy do danego budynku. W rozwiązaniu takim nie ma więc konieczności występowania do zakładu energetycznego o warunki przyłączeniowe, lecz formalności załatwiane są w ramach uproszczonej procedury. Krokiem pierwszym jest określenie faktycznego zapotrzebowania na energię.

Po zainstalowaniu systemu fotowoltaicznego, należy instalację zgłosić do zakładu energetycznego (wypełnić i dostarczyć odpowiedni formularz. Po zweryfikowaniu dokumentacji oraz uzyskaniu dopuszczenia do przyłączenia instalacji do sieci energetycznej, zakład energetyczny na własny koszt dokonuje montażu licznika dwukierunkowego oraz przygotowuje do podpisania odpowiednie umowy.

Produkcja energii dla instalacji 4,32 od 1 do 18 czerwca 2019 źródło e-solarsystem.pl

Schemat działania instalacji prosumenckiej – jeżeli w danym momencie wszystkie urządzenia w budynku pobierają moc 1000W (100% zużycia), a instalacja fotowoltaiczna generuje tym czasie 800W, to 80% zużywanej energii pochodzi z fotowoltaiki, a pozostałe 200W czyli 20% jest dobierane z sieci i użytkownik płaci wyłącznie za te 20%. Opisana tutaj instalacja z założenia zaspokaja tylko potrzeby energetyczne danego budynku. Produkowany przez moduły fotowoltaiczne w ciągu dnia prąd jest na bieżąco zużywany przez działające w budynku urządzenia. Jeżeli natomiast występują nadwyżki, są one odprowadzane do sieci i sprzedawane:

a) w przypadku gdy właścicielem instalacji jest osoba fizyczne nieposiadająca działalności gospodarczej (nie istnieje wtedy obowiązek posiadania koncesji z URE na produkcję energii ze źródeł odnawialnych) – po stawce wynoszącej 80% średniej ceny za energię elektryczną w roku poprzedzającym (obecnie jest to ok. 0,16 zł za 1 kWh). Niedobór energii elektrycznej jest oczywiście kupowany z sieci po obowiązującej stawce z taryfy.
b) w przypadku gdy właścicielem instalacji jest firma (istnieje wtedy obowiązek posiadania koncesji z URE na produkcję energii ze źródeł odnawialnych – koncesja w przypadku mikroinstalacji jest bezpłatna) – po stawce rynkowej. Za każdą wyprodukowaną MWh firma otrzymuje również zielony certyfikat.