Instalacje podłączane do sieci zasilającej typu „ON grid”

Instalacje fotowoltaiczne włączone w sieć zasilającą do zasilania urządzeń i instalacji elektrycznych, w obiekcie w celu zapewnienia zasilania w energię elektryczną jest to system najbardziej rozpowszechniony,

zalety tego systemu :

to oddawanie wyprodukowanych nadwyżek energii do sieci zasilającej możliwość późniejszego poboru energii elektrycznej z sieci E= 1kwh x0,8 dla instalacji o mocy wytwórczej do 10 kWp oraz E=1 kwh x0,7 powyżej 10kWp lecz nie więcej niż 50 kWp, dotyczy to prosumentów jak i wytwórców w zależności od rodzaju przyłaczenia obiektu do sieci elektroenergetycznej.

wadą takiego systemu jest ,to że musi istnieć zasilanie w sieci energetycznej, aby system mógł oddawać energię elektryczną oraz nadwyżkę wysłać do sieci.