Instalacje wyspowe – off grid

Instalacje wyspowe typu „OFF grid” nie przyłączone do sieci zasilającej pracują w trybie tzw. wyspy, do której podłączone są urządzenia, które chcemy zasilać w trybie ciągłym np urządzenia kotłowni, systemy alarmowe, instalacje podlewania i zraszania, pmpy hydroforowe lub też część urządzeń domowych lub oświetlenia,

zaletą takiego rozwiązania jest to że posiadamy ciągłość zasilania urządzeń w obiekcie lub budynku mieszkalnym

wadą takiego systemu jest ,to że system do pracy wymaga zespołu akumulatorowego o pojemności (mocy) zapewniającej, aby zasilać grupę urządzeń do tego przeznaczonych, koszty takiego systemu zależą od wyboru rodzaju baterii akumulatorowych,

zastosowanie:

  • budynki i instalacje narażone na częste przerwy w dostawie energii elektrycznej
  • Działki rekracyjne lub kempingi i budynki ustawione tymczasowo
  • zasilanie urządzeń oddalonych od sieci elektroenergetycznej, układy podlewania, urządzenia budowlane itd.